Kako zbog epidemioloških razloga sukladno novonastalim uvjetima, te mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nije bilo moguće sazvati uobičajenu sjednicu Skupštine Udruge građana „Zrinska garda Čakovec“, a da bi se ispunile zakonske i Statutarne obveze, isto je učinjeno dopisnim putem.

Redovitim  članovima Udruge, kojih je u 2022. godini 171 s pravom glasa, upućena je poštom Suglasnost s prijedlogom da se 23. redovna sjednica Skupštine Udruge građana „Zrinska garda Čakovec“ održi 28. 2. 2022. godine pisanim izjašnjavanjem članova Skupštine što je i prihvaćeno.

Članovima Skupštine poštom su poslani materijali za dopisnu sjednicu Skupštine – Poziv sa dnevnim redom i obrazloženjem, Izvješće Predsjedništva o radu Udruge u 2021. godini sa pregledom nastupa, Izvješće o financijskom poslovanju Udruge u 2021. godini, Izvješće Nadzornog odbora, Donošenje prijedloga Programa rada Udruge za 2022. godinu sa prijedlogom nastupa, Donošenje prijedloga financijskog plana Udruge za 2022. godinu, a uz to kao dodatak i Zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine Udruge građana „Zrinska garda Čakovec“ održane 26. 2. 2021. godine također dopisnim putem. Uz to, poslani su i  listić za izjašnjavanje i omotnica sa plaćenom poštarinom.

Članovi Skupštine koji su se pisanim putem povratno poštom te elektronskom poštom očitovali jednoglasno su prihvatili Poziv sa dnevnim redom, te su jednoglasno prihvatili sve točke dnevnog reda, tako da u izjašnjavanju nije bilo nikoga protiv niti suzdržanog u glasovanju.

Na kraju je sastavljen Zapisnik sa Skupštine koji je nakon ovjere dostavljen Predsjedništvu Zrinske garde Čakove i predsjedniku Nadzornog odbora te će se sa ostalim materijalima dostaviti članovima Udruge za iduću sjednicu Skupštine, a svi su materijali pohranjeni.