NAZIV, ODORA GARDISTA ZRINSKE GARDE I OBILJEŽJA ZRINSKE GARDE ČAKOVEC ZAŠTIĆENI SU PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTULANO VLASNIŠTVO RH

TE SE SUKLADNO ZAKONU BEZ PISANOG ODOBRENJA ZRINSKE GARDE ČAKOVEC NE MOGU U CIJELOSTI NITI PO POJEDINIM DIJELOVIMA KOPIRATI NITI SE SMIJU REPRODUCIRATI NA BILO KAKVIM TISKOVINAMA, SUVENIRIMA I SLIČNO!

Odora

Pojedinačna odora kao cjelina s kapom, čizmama i sabljom te ostala oprema (zastave sa štapovima, zastavne lente, nosači zastava i dr.) neotuđivo su vlasništvo Udruge građana "Zrinska garda Čakovec".

Zrinska garda Čakovec daje na korištenje i nošenje odoru i opremu pripadniku povijesne postrojbe koja sukladno Statutu Udruge i Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju povijesne postrojbe djeluje kao sastavni dio Udruge.

Pripadnik povijesne postrojbe može koristiti i nositi odoru i opremu Zrinske garde Čakovec isključivo prilikom javnih nastupa, manifestacija, proslava i obljetnica koje organizira Zrinska garda Čakovec, te ostalih društvenih, kulturnih i vjerskih događaja u kojima je Zrinska garda Čakovec suorganizator ili nastupa po pozivu i uz odobrenje Predsjedništva/Stožera ili Predsjednika Zrinske garde Čakovec.

Gardist može koristiti i nositi odoru i opremu Zrinske garde Čakovec u ostalim prigodama uz prethodno znanje i odobrenje Predsjedništva/Stožera ili Predsjednika Zrinske garde Čakovec.

O osnovnom održavanju odore i opreme skrbi svaki gardist pojedinačno.

Za nabavu pojedinih dijelova odore i opreme, te veće i zahtjevnije postupke u njihovom održavanju odgovorna je Zrinska garda Čakovec. O tome skrbe zapovjednik i dozapovjednici povijesne postrojbe, koji su o svemu dužni izvijestiti Predsjedništvo/Stožer garde.

 

"Zrinska garda Čakovec" zaštitila obilježja i odore

Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Sektora za znakove razlikovanja od 5. travnja 2007. (Klasa: UP/I-381-04/06-010/0960, ur. broj: 559-04/2-07-011/J.H.) i od 13. travnja 2007. (Klasa: UP/I-381-05/06-010/0081, ur. broj: 559-04/3-07-01-014/AK) zaštićena su osnovna obilježja (žig i ostalo) te odora povijesne postrojbe u svom izgledu i obliku. Time je okončan proces zaštite obilježja i odore Udruge građana "Zrinska garda Čakovec" i njezine povijesne postrojbe koji je pokrenulo rukovodstvo Udruge.

Donošenjem spomenutih Rješenja ZABRANJENO je nedopušteno korištenje obilježja Udruge i svojevoljna reprodukcija fotografijama ili snimkama gardista s odorom u cijelosti ili dijelovima u tiskanim ili digitalnim medijima (za kalendare, brošure, čestitke, suvenire, naljepnice, spotove, ostale publikacije i drugo) bez pisanog ODOBRENJA Predsjedništva Udruge i sklapanja odgovarajućeg sporazuma o međusobnim pravima i obvezama.

Za svako suprotno postupanje rukovodstvo Udruge tražit će zadovoljštinu preko odgovarajućih državnih institucija i tijela sudske vlasti.
Ova obavijest ujedno je javno UPOZORENJE svima koji žele ostvariti poslovni interes preko isticanja obilježja ili pripadnika povijesne postrojbe, da to ne čine bez prethodno dobivenog odobrenja rukovodstva Udruge. Naime, već je zabilježeno nekoliko slučajeva zlouporabe isticanja obilježja i odora Zrinske garde Čakovec radi pridobivanja jednostrane materijalne, imovinske i društvene koristi te na štetu njezinog ugleda i djelovanja.