Još jedno je minulo leto
od gdar Zrinskih i Frankopanov ni na tom svetu.

Al' v srcu je za navek ostalo
kaj vu pogibel 'jih je nagnalo;
Slobodna Domovina
koja do jezika i zakona svoga pravicu ima!

Denes braćo srca skupa i pamet v glavu pravo
kaj od Domovine nej samo spomen i ime ostalo.

Da dom i Domovina bi ostali
živih nam treba dobrih žena i muži
koje Bog dragi s Duhom svojim
skupa drži.

Zato kupice pune vu zrak:
Saki pravično na svoje delo
jer Navek on živi
ki zgine pošteno!

Živjeli!!

tekst: Bojan Kocijan
uglazbio: Ljubo Kuntarić